Hvad har vi!

Siden er under udarbejdelse
Udover vores egne arkivalier har vi kopier af følgende:

Kirkebøger
Alling-Tulstrup Sogne 1736 – 1774
Boddum -Ydby 1665 – 1734
Budolfi 1626 – 1718
Dover 1692 – 1814
Framlev 1694 – 1776
Fredericia Michaelis Købstad 1694 – 1729
Fredericia Triniratis 1685 – 1815
Fredericia-Vejlby 1735 – 1806
Gunderup-Nøvling 1648 -1705
Gudum-Lillevorde 1685 – 1812
Harring 1648 – 1804
Hillerslev-Kaastrup 1680 – 1744
Nors-Tved 1675 – 1761
Nørhaa 1651 – 1727
Romdrup-Klarup 1695 – 1891
Ræhr-Hansted-Viksø 1650 – 1814
Sjoldborg-Kallerup 1641 – 1704
Skinnerup 1676 – 1810
Stagstrup 1648 – 1745
Storvorde-Sejlflod 1686 – 1774
Sønderhaa-Hørsted 1696 – 1787
Sønder Tranders 1653 – 1753
Tilsted 1700 – 1834
Torup 1688 – 1796
Tømmerby-Lild 1646 – 1860
Vang-Torup 1688 – 1796

Godsernes skifte- og fæsteprotokoller
Klarupgaard gods skifteprotokol 1706 – 1850
Kølbygaard gods skifteprotokol 1708 – 1818
Gudumlund gods skifteprotokol 1761 – 1850
Gudumlund fæsteprotokol 1719 – 1807
Gudumlund jordebog 1797 – 1812
Gudumlund hoved- og kassebog 1779 – 1811 og 1821 – 1826
Gudumlund skøder m.m. 1754 – 1851
Slettegårds gods skifteprotokol 1737 – 1788 og 1795 – 1820
Vester Torup gods skifteprotokol 1739 – 1806
Ågårds gods skifteprotokol 1719 – 1833

Folketællinger
Romdrup-Klarup 1855
Romdrup-Klarup 1870
Lillevorde 1870
Nørretranders 1870
Øster sundby 1870
Gudum 1870
Sejlflod 1870
Storvorde 1870
Nøvling 1870
Sæderup 1870
Visse 1870
Gistrup 1870
Søndertranders 1870
Gug 1870
Mou 1870
Egense 1870
Dokkedal 1870
Romdrup-Klarup 1921

Afskrifter af Romdrup og Klarup: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921. Dog mangler 1860, 1880, 1906, 1911 og 1921 for Romdrup.

Kirkebøger afskrift
Klarup og Romdrup 1695 – 1878
Klarup for ældre døde 1892 – 1958
Romdrup-Klarup forloverprotokol 1902 – 1922

Avisudklip
Vi har en udklipssamling, der starter i 1949.