Opbevaring af persondata

Til medlemmerne af Lokalhistorisk forening for Romdrup – Klarup.

Vi har registreret dig/I som medlem af lokalhistorisk forening. I henhold til persondataforordningen, skal vi informere jer om, at vi behandler og opbevarer følgende oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med dit medlemskab af foreningen:

Navn
Adresse
E-mailadresse

Lokalhistorisk forening anvender oplysningerne til direkte kommunikation med foreningens medlemmer i forbindelse med udsendelse af informationer og indkaldelse til medlemsmøder. Lokalhistorisk forenings medlemsregister er ikke offentlig tilgængeligt og dine persondata videregives ikke til 3. mand uden dit samtykke. Lokalhistorisk forening opbevarer dine persondata indtil dit medlemskab bringes til ophør.

Du har som medlem ret til at få oplyst, hvilke persondata vi har registreret vedrørende dit medlemskab, ligesom du har ret til at få en kopi af de pågældende data. Du har desuden krav på, at vi sletter de registrerede data på din anmodning, med mindre anden lovgivning forpligter os til at opbevare dataene i en bestemt periode.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte foreningens formand eller kasserer.

Venlig hilsen

Formand Flemming Sørensen

Kasserer Ole Hagen Olsen